fbpx

Tusind tak for tilliden, valget til byrådet

og de 818 personlige stemmer!


Nikolaj Bjørk Christensen


Mit navn er Nikolaj Bjørk Christensen, jeg er 25 år gammel og jeg sidder i byrådet for Venstre i Slagelse Kommune.

Her repræsenterer jeg Venstre som:
- Gruppeformand
- Medlem af Økonomiudvalget
- Formand i Sundhedsudvalget
- Næstformand i Klima- og Miljøudvalget

Jeg gik til valg på,
at vi sammen kan skabe:


Seneste indlæg

20. december 2022

Nu får Slagelse Kommune en klimaplan 💪🌱

16. december 2022

Slagelse Kommune som røgfri arbejdsplads 🚬

1. december 2022

Det går den rigtige vej med økonomien 💰

30. november 2022

Officielt valgt som medlem af Økonomiudvalget og ny gruppeformand Venstre i Slagelse 💙

Cover for Nikolaj Bjørk Christensen
1,619
Nikolaj Bjørk Christensen

Nikolaj Bjørk Christensen

Byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre i Slagelse Kommune 💙

Venstres byrådsgruppe udvider og byder Anders Nielsen velkommen 🔵Venstre i Slagelse har i forvejen den stærkeste og bredeste gruppe i byrådet. Og efter i går, hvor Anders Nielsen meldte sig ind i Venstre og dermed tilsluttede sig Venstres byrådsgruppe, så forstærkes den yderligere 💪I gennem det senest år har jeg lært Anders at kende som en konstruktiv og ansvarlig politiker, der har et godt blik for kultur- og fritidsområdet, og på at vi sikrer udvikling i Korsør. Noget som vi i Venstre også er stærkt optaget af, og dermed passer han også godt ind hos os 🙌Så i dag er jeg en glad gruppeformand, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med Anders i gruppen 👏Velkommen til Anders! 🎉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Godt nytår 🎆🥂2022 blev et hæsblæsende år for mit vedkommende. Det var mit første år som folkevalgt, og så ovenikøbet både som udvalgsformand og gruppeformand 💙Det blev også mit første år med Katrine, og her mod årets afslutning har vi nu også fælles adresse ❤️Jeg glæder mig allerede til 2023, hvor jeg ser jeg frem til at fortsætte arbejdet i byrådet, at starte på mit nye job og få ny adresse. Så 2023 kom bare an 💪🏻🥂Jeg håber i alle får et rigtig godt nytår 🎉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu får Slagelse Kommune en klimaplan 💪🌱I går godkendte byrådet vores nye klimaplan. Planen består af en klimaplan med kortlægning af CO2-udledninger, mål, fokusområder og handlinger, der skal bidrage til at nå vores reduktionsmål inden for CO2 🙌Det skal ske ved at: sikre fossilfri varmeforsyning 🔥, gøre Slagelse Kommune selvforsynende med vedvarende energi ☀️💨, Reducere energiforbruget 🔋, udtage 180 ha. opdyrket lavbundsjord 🌾, rejse 3200 ha. skov 🌳, understøtte den grønne omstilling af landbruget 🚜, sikre fossilfri transport og bedre lademuligheder 🚗, miljøvenlig færgedrift ⛴ og meget, meget mere!Dertil kommer en klimatilpasningsplan, med mål for klimatilpasningsindsats, kortlægning af risiko, fokusområder og handlinger, som skal sikre en klimarobust udvikling af Slagelse Kommune 💧Derfor skal vi laves højvandssikring i Korsør, Halsskov, Skælskør og ved Kobæk, samt sikre robust spildevandshåndtering ved store nedbørsmængder i vores byer 🌊🌧Jeg glæder mig over, at et enigt byråd vedtog planen. Nu starter arbejdet med at føre den ud i livet i Klima- og miljøudvalget, og det glæder jeg mig til at være med til 👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Slagelse Kommune som røgfri arbejdsplads 🚬I går vedtog Økonomiudvalget, at der fra d. 1 august vil være røgfri arbejdstid for medarbejdere i Slagelse Kommune. Det skete efter en lang og god proces i Sundhedsudvalget 🩺Flere har spurgt ind til Venstres synspunkt i den forbindelse, og baggrunden for at vi bakker op om tiltaget. Så det vil jeg forsøge kort at redegøre for her👇Først og fremmest så er røgfri arbejdstid ikke et tiltag der oprindeligt er vokset i vores baghave 🏡 Hvis det skulle indføres, så var det vigtigt for os, at vi tog hensyn til:- Hjemmearbejde- Medarbejdere med selvbetalte pauser- Mulighed for lokalaftaler ved f.eks. døgnvagter- Tilbud om rygestopkurser til alle medarbejdereDerudover så var det afgørende for os, at der var opbakning blandt vores medarbejdere til tiltaget. Efter høringsprocessen var der opbakning fra over 80 % af vores MED-udvalg, hvis vi kunne finde den rette model og de rette undtagelser 🤝I den nye politik, er der taget højde for alle de hensyn vi i Venstre har adresseret. Dermed er det også inde for rammerne af, hvad vi finder er rimeligt at opstille af regler som arbejdsgiver til vores medarbejdere ⚖️Vi håber, at vi som kommune kan gå forrest i efterlevelsen af vores egen sundhedspolitik med sunde rammer for medarbejderne, og samtidig hjælpe dem der ønsker det med et rygestop. Vi ønsker, at være gode rollemodeller, og derfor gælder de nye retningslinjer naturligvis også os selv som byrådspolitikere 🚭 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det går den rigtige vej med økonomien 💰… men der stadig rigtig lang vej endnu, før vi har styr på økonomien i Slagelse Kommune 🛣Derfor fyldte økonomien også i mandags på byrådsmødet. Her kommer et par nedslag 👇💰 Budgetopfølgning 💰Konklusionen først: resultatet forventes at blive 58,2 mio. kr. bedre, og kassetrækket 52,8 mio. kr. mindre, end vi regnede med i august. Det er selvfølgelig positivt, og det viser at vores økonomiske tiltag langsomt begynder at virke.Vejen frem er dog stadig lang. Vi regner stadig med et underskud på 208,9 mio. kr. og et kassetræk på 229,7 mio. kr. Det er fortsat meget voldsomt, og samtidig ser det fortsat ud til vi overskrider servicerammen med knap 188 mio. kr. også.Derfor er der behov for, at vi fortsætter kursen og får udmøntet det krisebudget vi har lagt.Det kommer til udtryk i en række beslutninger, og mange af dem finder naturligt vej til pressen og debatten. Det gælder aktivitetscentre, skoler, SFO-takster, busser, reduktion i vores eget byrådsvederlag og meget andet. Mange af beslutningerne er svære, og oftest er der mange nuancer i dem. Det gælder ikke mindst SFO-takster og busser som vi diskuterede i mandags.🚸 SFO-takster 🚸I budgettet vedtog vi to ting, som har indflydelse på taksterne for SFO: - En harmonisering af vores SFO-tilbud og priser- En forøgelse af forældrebetalingenDet har vi gjort, fordi vi ønsker en ensartet betaling og kvalitet på tværs af vores tilbud i kommunen. Dermed vil SFO-taksten fremover være ens i hele kommunen.Prisen stiger også, og fremover vil SFO heldagsmodul koste 1.938 kr. Til sammenligning koster det i nabokommunerne: 1.626 kr. (Sorø), 1.833 kr. (Ringsted), 1.844 kr. (Holbæk), 1.965 kr. (Kalundborg) og 2.058 kr. (Næstved).Det skabte en del debat under byrådsmødet, da det er ret store stigninger. Det var særligt Enhedslisten og Socialdemokratiet, som rejste sig med kritik mod de nye takster. Det til trods for, at begge partier selv havde forslaget med i deres egne budgetforslag, for Socialdemokratiets vedkommende endda med en større forøgelse i betalingen indlagt.🚌 Busser 🚌 Et andet forslag fra budgettet som vi behandlede, er en besparelse på busserne i vores kommune. Endnu en svær sag, hvor der også skal balanceres. Her kom der også stor debat - og stor kritik - af forslaget. Et forslag der er udarbejdet, efter udtallige forhandlinger og forsøg på kompromis, mellem flertalsgruppen og Socialdemokratiet. Det til trods, så blev det alligevel ikke vedtaget af netop de parter. Det er vi utroligt ærgerlige over.Kompromisforslaget var på 9,5 mio. kr. og svarede til de to budgetter fra hhv. flertallet og fra Socialdemokratiet (begge med en besparelse på 7 mio. kr.) og dertil en ekstra regning fra Movia (2,5 mio. kr), men Socialdemokratiet ville kun finde 8,2 mio. kr., og havde vi vedtaget det, så ville vi endnu engang sætte økonomien værre.Det kan vi naturligvis ikke - vi har ikke en kassebeholdning vi kan tage fra, og vi har en økonomi der skal genoprettes. 🏗 Kommuneplan 🏗For at slutte på en god note, så glæder jeg mig over vores kommuneplan som vi nu har sendt i høring. Det er vores bud på, hvordan vores kommune skal udvikle sig i de næste mange år.Det har utroligt mange spændene perspektiver, herunder en ny boligpolitik, arkitekturpolitik og en arkitekturguide. Derudover en række nye arealudlæg, og dermed muligheder for nye boligudbygninger.Vi glæder os til gode høringssvar, og til at vi kan få sat yderligere skub i udviklingen i vores kommunen 💪 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Nikolaj Bjørk Christensen
Nikolaj Bjørk Christensen's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook

Måske så mange tabes på gulvet i vores samfund, fordi samfundets løsninger oftest er store og kollektive - ikke nære og tilpasset de enkelte.

Tag bare folkeskolen og jobcentrene som eksempel.

Løsningen er ikke små tilpasninger, men istedet en gennemgribende fritsætning #dkpol

Liberalismen anno 2022 må aldrig blive fælleskabets fjende. Venstre skal forene det frie og det fælles som vi har gjort i mere end 150 år. Har delt lidt af mine tanker om liberalismens udfordringer og Venstres genrejsning med Altinget #dkpol #liberal https://www.altinget.dk/artikel/intern-uro-og-fravaeret-af-en-staerk-fortaelling-gav-venstre-historisk-nederlag-nu-vil-ung-profil-saette-gang-i-den-politiske-ideudvikling

Load More