fbpx
 
Mine mærkesager fra kommunalvalget i 2021

Det er tid til udvikling
i Slagelse Kommune

Jeg tror på, at vi kan skabe:

Mine mærkesagerEn uddannelsesby i topklasse.

Jeg vil kæmpe for, at Slagelse bliver en uddannelsesby i topklasse. Vi har alle muligheder for at blive regionens uddannelsescentrum, hvis vi tør investere yderligere i den udvikling der allerede er igang.

Derfor skal vi sikre en kommune med et godt studiemiljø, billige studieboliger og et levende byliv. Og så skal vi have en studieboliggaranti for alle nye studerende i Slagelse Kommune.

Samtidig skal vi investere i at udvikle byen, og især området ved Campus og stationen. Og så skal vi kæmpe for at tiltrække yderligere nye uddannelser.

Vi skal bygge flere billige studieboliger og indføre en studieboliggaranti.

Byudvikling ved Campus og Slagelse station.

Investering i et godt uddannelsesmiljø.

Tiltrækning af nye uddannelser.


En attraktiv kommune at bo i.


Jeg vil kæmpe for, at Slagelse er en attraktiv kommune at bo i. Så flere unge, som jeg selv, der er flyttet fra kommunen for at læse, har lyst til at flytte tilbage igen.

Derfor skal vi investere i at udvikle vores kommune. Så der er gode jobmuligheder, attraktive boliger og gode fritidsmuligheder. Og ikke mindste så skal vi sikre en god kernevelfærd.

Det kræver en aggressiv bosætningsstrategi, udvikling af hele kommunen og gode vilkår for foreningslivet og erhvervslivet.

Byudvikling med fokus på de 3 købstæders eget særpræg.

Gode vilkår for foreningslivet.

Gode vilkår til erhvervslivet, så der skabes jobmuligheder.Vækst, udvikling og arbejdspladser.

Skal vi udvikle kommunen, så kræver det en sund økonomi. Derfor er der brug for vækst og nye arbejdspladser.

Derfor skal vi gøre Slagelse til en erhvervsvenlig kommune igen. Derfor skal vi investere i erhvervsjord og erhvervsudvikling, og sikre en bedre dialog mellem jobcenter, erhvervslivet og uddannelserne.

Vi skal sørge for, at flere kommer i arbejde. Alt for mange i vores kommune parkeres på offentlig forsørgelse. Det er et menneskeligt svigt af dimensioner, som vi skal rette op på. Det skal bl.a. gøres med straksaktivering af raske unge kontanthjælpsmodtagere.

Slagelse skal igen være en erhvervsvenlig kommune.

Straksaktivering af unge og raske kontanthjælpsmodtagere.

Bedre samarbejde mellem jobcenter, erhvervsliv og uddannelserne.